Misyon


Gümrük ve ticaret alanında;
rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden,
piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren,
üreticileri ve tüketicileri koruyan,
etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan,
politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek.