SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME TALEBİNDE BULUNAN VE BAŞVURLARI DEĞERLENDİRİLEN TAŞERON PERSONEL İSİM LİSTESİ

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23.madde ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantılarına ait sürekli işçi kadrolarına geçme talebinde bulunan ve başvuruları değerlendirilen taşeron personel isim listesidir.


 

GÜRBULAK GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARINA AİT SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME TALEBİNDE BULUNAN VE BAŞVURLARI DEĞERLENDİRİLEN TAŞERON PERSONEL İSİM LİSTESİ
SIRA NO İLİ T.C NO ADI SOYADI POZİSYONU BAŞVURU SONUCU
1 IĞDIR 10********6 Alparslan SOL Temizlik İşçisi KABUL
2 KARS 15********8 Yeter  ÇENŞİ Temizlik İşçisi KABUL
3 AĞRI 16********0 Haci DEMİR Temizlik İşçisi KABUL
4 AĞRI 13********0 Mehmet UÇAR Lojman İşçisi RED
5 AĞRI 16********8 Zeki GÜLTEKİN Lojman İşçisi RED
6 AĞRI 25********8 İbrahim ÇEŞİT Lojman İşçisi RED
7 AĞRI 16********0 İsmet GÜLTEKİN Lojman İşçisi RED
8 AĞRI 15********4 Nevzat BORAN Lojman İşçisi RED
9 AĞRI 14********8 İbrahim BORAN Sosyal Tesis İşçisi RED
10 AĞRI 14********2 Ahmet GÜLTEKİN Sosyal Tesis İşçisi RED
11 AĞRI 11********2 Beril Kübra COŞKUN Gürbulak Sınır Mülki İdare Sekreter RED