Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Test Sınavı ve Mülakat Sonuçları

Bakanlığımız Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Test Sınavı ve Mülakat Sonuçları
 

       20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddeleri kapsamında bahse konu maddelerin uygulanmasına dair Usul ve Esaslarda belirtilen Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı Başlıklı 14. Maddesinin 5. fıkrasında “  Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.   denilmektedir.
       Bu kapsamda; Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda  20.03.2018 tarihinde Salı  günü saat 10:00’da  gerçekleştirilen test ve 20.03.2018 tarihi saat:14:30 gerçekleştirilen mülakatta  Başarılı ve Başarısız olanlara ilişkin listeler aşağıda yer almaktadır, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
         İlanen duyrulur.
 
 

TEST SINAVI SONUÇLARI
TC NO ADI SOYADI PUAN/SONUÇ
10********6 Alparslan SOL Temizlik İşçisi 75/BAŞARILI
15********8 Yeter  ÇENŞİ Temizlik İşçisi 95/BAŞARILI
16********0 Haci DEMİR Temizlik İşçisi 80/BAŞARILI
 
 
MÜLAKAT SONUÇLARI
TC NO ADI SOYADI SONUÇ
10********6 Alparslan SOL Temizlik İşçisi BAŞARILI
15********8 Yeter  ÇENŞİ Temizlik İşçisi BAŞARILI
16********0 Haci DEMİR Temizlik İşçisi BAŞARILI